CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

Trường hợp đổi trả hàng:

Quý khách vui lòng kiểm tra sản phẩm khi nhận hàng, trong trường hợp sản phẩm bị hư hại trong quá trình vận chuyển, lỗi sản xuất hoặc không đúng với đơn hàng, quý khách vui lòng từ chối nhận hàng và gửi lại sản phẩm cho Công ty.

Trường hợp không chấp nhận đổi hoặc trả sản phẩm lỗi do Khách hàng.


RETURN AND REFUND POLICY
In case of exchange:
Please inspect the product upon receipt, in case the product is damaged in transit, has a manufacturing defect or is not in accordance with the order, please refuse to receive the goods and return the product to us. The company.
In case of not accepting to exchange or return defective products due to the Customer.